Activiteiten‎ > ‎

Poortlezingen

Poortlezingen zijn lezingen die religie in de bredere zin van het woord behandelen, hierbij wordt er dieper ingegaan op een specifiek thema. 

Mijn God en de Oerknal

Zondag 10 Januari 2016 om 15.00 uur

 “Wie in onze tijd zegt te geloven wordt direct weggezet als een onnozelaar die gelooft in de schepping in zeven dagen en daarmee alle wetenschappelijk aanvaarde opvattingen als de Big Bang en de evolutietheorie terzijde schuift. Voor een moderne gelovige is dit geen interessante vraag meer. Ik probeer te geloven dat God de oerknal heeft geschapen. Maar misschien hebben wij mensen toen wij eenmaal uit die oerknal ontstonden God wel gemaakt? 
Hoe het ook zij: voor mij is ons bestaan er niet zomaar. Ik kies ervoor om te geloven in een God die ons heeft gewild en die verwacht dat wij wat van het leven maken!”

Tjaard Barnard is werkzaam als Rector en Docent aan het Seminarie van de Remonstranten te Amsterdam en als predikant bij de Remonstrantse Gemeente Rotterdam. In 2006 is hij gepromoveerd op een proefschrift  over de geschiedenis van de Remonstrantse Broederschap.

Zelfopoffering, een deugd of een misdaad?

Zondag 14 februari 2016 om 15.00 uur

“In het nieuws horen we over aanslagen door terroristen die zichzelf opofferen. In de bijbel wordt Jezus’ dood geïnterpreteerd als een zelfoffer. In een fantasieverhaal als dat van Harry Potter of The Pirates of the Carribean is zelfopoffering een heldendaad.
In deze Poortlezing onderzoekt Sigrid Coenradie aan de hand van verschillende voorbeelden hoe het zit met de grenzen tussen heldendom en moord, tussen zelfopoffering voor iemand anders of voor een goed doel.” 

Sigrid Coenradie is predikante van de Doopsgezinde-Remonstrantse Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis in Deventer. 

Tochtgenoten in Vrijzinnigheid

Zondag 13 maart 2016 om 15.00 uur

Tina Geels vertelt in een persoonlijk verhaal over haar eigen zoektocht, waarbij de verschillende vrijzinnige groeperingen in binnen en buitenland in beeld komen.
Met oog op de nabije toekomst van de verschillende Vrijzinnige groeperingen in Nederland, waaronder de VVP en de Remonstranten waarbij opnieuw internationalisering op de agenda staat is het zinvol om te weten welke weg we samen al hebben afgelegd. Naast volmondige deelname aan de Wereldraad van Kerken, is de deelname aan het IARF netwerk, een kant van de vrijzinnigheid die vaak onderbelicht blijft.

Tina Geels is werkzaam als predikant bij de Vrijzinnig Hervormden Delft en als voorzitter van o.a. IARF Nederland. Daarnaast is zij werkzaam als coördinator van het project Unitarisme van het Arminius Instituut van de Remonstranten.
Comments