Activiteiten‎ > ‎Poortlezingen‎ > ‎

Poortlezingen 2014-2015, thema "Levenskunst"

Geplaatst 9 jun. 2014 05:38 door Lieneke Hagenaars-Keus   [ 9 jun. 2014 05:39 bijgewerkt ]
Plaats: Remonstrantse Kerk  /  Tijd 15.00 uur

Openingslezing 9 november, thema ‘Levenskunst en kwetsbaar leven’ (Christa Anbeek)
Hoe vind je nog een weg in het leven als alles afgebroken is? Dat overkwam Christa Anbeek toe ze op jonge leeftijd haar ouders en broer verloor en later haar partner. Samen met Ada de Jong, die zich in haar ervaringen herkende, schreef ze het boek De berg van de ziel (Ten Have 2013). In dit boek staan hun ervaringen centraal. Kun je uitstijgen boven jezelf en het verdriet? Hoe kan religieuze inspiratie hieraan bijdragen?
Christa Anbeek is bijzonder hoogleraar bij het Remonstrants Seminarium aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

25 januari, thema: Geloof, geluk en levenskunst (Eric Cossee)
Jezus prijst die mensen gelukkig, die geloven in een leven met een hoopvol perspectief (Matt. 5:3-12). Maar hoe kunnen we daaraan al in het hier en nu gestalte geven?
Joep Dohmen, hoogleraar wijsgerige en praktijkgerichte ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht geeft daar in zijn Het leven als kunstwerk (Amsterdam 2011) aanwijzingen voor. Hij pleit daarin voor een stijlvol, waarachtig leven en bindt de strijd aan met dominante levenshoudingen als cynisme en fundamentalisme. Wie wil geloven in geluk kan niet voorbijgaan aan grote levensvragen als: wie ben ik en wat vermag ik in deze omstandigheden? Hoe stem ik af op de ander? Wat is een goed leven?

22 februari, thema: Geloof, geluk en geweten (Eric Cossee)
Peter Verbaan geeft in zijn dissertatie Geweten. De rehabilitatie van een theologisch begrip. (Zoetermeer 2011) een nieuwe zinvolle samenhang tussen geloof, geluk en geweten, waar hij het begrip ‘geweten’ lokaliseert in het zelfinzicht van de mens tegenover God, medemens en wereld. Niemand kan in realistische zin claimen in zijn of haar geweten de stem Gods te vernemen. Maar wel kan men in relationeel opzicht in de stem van de opvoeder, van de persoonlijke rechter of van de advocaat de stem van de Eeuwige horen. Alleen binnen het gesloten circuit van de betrokkenen krijgt het begrip geweten betekenis. Als zodanig speelt het een cruciale rol in het vinden van levenskunst.

22 maart, thema: Geloof en geluk in Bijbel en Koran (Eric Cossee)
In de Bijbel wordt gesproken van het Koninkrijk van de hemelen. De hemel speelt ook in de Koran een rol. Het zijn verschillende deugden (zoals barmhartigheid en vergevensgezindheid) die mensen naar de hemel voeren. 
Marlies ter Borg laat in haar Koran en Bijbel in verhalen (Houten 2007) zien, hoe de z.g. zaligsprekingen (Matt. 5:3-12) hun parallel vinden in de Koran. In de Bergrede noemt Jezus aan aantal deugden die met gelukzaligheid bekroond zullen worden. Zowel in Bijbel als Koran staat het leven van de rechtvaardige reeds in het hier en nu in het teken van de gelukzaligheid. Levenskunst staat hier in het perspectief van heilsverwachting. 

Comments