Contactleden

Contactleden zijn gemeenteleden die (duurzame) contacten onderhouden met een aantal gemeenteleden, vrienden of belangstellenden. Zij zijn schakels tussen het gemeentelid en vertegenwoordigers van de gemeente zoals predikant en kerkenraad.

Zij leven mee in de levenssituatie van het gemeentelid in die periode. Ze geven informatie over wat er in de gemeente leeft op dat moment. Zij brengen verjaarsbezoeken en bezoeken zieke gemeenteleden. Daarin spelen zij zaken door die aan de gemeenteleden ter kennis worden gebracht, maar ook het gemeentelid kan op haar/zijn beurt het contactlid benaderen als men behoefte heeft aan persoonlijke aandacht.

In Delft is het contactledenwerk per woonwijk ingedeeld. In enkele gevallen is een categoriale indeling gehanteerd. Dat wil zeggen dat een contactlid is toegewezen aan een gemeentelid die qua leeftijd of levenssituatie het best bij haar/hem past.

 

Voorzitter:
mw. Willemien de Boer

mw. Bertheke Peereboom-Kuiper
mw. Maud Zweers-Römer
Comments