Het gebouw‎ > ‎

Kanseldoeken

Voor de kerk zijn een aantal kanseldoeken gemaakt die aan het kansel hangen.

Toen onze toenmalige predikant ds. G. Bloemendaal, predikant van onze gemeente van 1954-1982, afscheid nam gaf hij aan geen persoonlijk afscheidscadeau te willen, 
maar met het geld dat door de gemeente voor hem was opgehaald te besteden aan nieuwe kanselkleden in de kerkzaal.

Mw. Els de Jong-Sterkenburg, lid van onze gemeente, heeft toen aangeboden deze kanselkleden te willen maken. 
Ook het ontwerp van deze vijf kanselkleden is van haar hand.

Kleed voor de Kerst

Het eerste kleed in het kerkelijk jaar is dat voor de kersttijd. 
Het hangt de gehele adventperiode tot en met Driekoningen aan de kansel. 
De kleur is over het algemeen diep blauw met daarbij gouden banen. 
Onderaan is de aarde weergegeven en vanuit rechstboven het licht dat in de duisternis schijnt en zo tot de mens komt in de figuur van Jezus Christus. 
De golvende lijnen op de achtergrond geven het streven van de mens naar het hogere weer  
Kanselkleed Kerst

Kleed voor de lijdensweken

Kanselkleed Lijdensweken Het tweede kleed hangt aan de kansel vanaf de eerste zondag na Aswoensdag tot en met stille zaterdag.
De zeven lijdensweken voor Pasen. De kleur van het kleed is overwegend paars.
De hoekige vormen, stenen, symboliseren de ruwheid van het lijden.
De donkere kleuren gaan naar boven over in wat lichtere, waarmee benadrukt wordt dat ook na duistere tijden het licht zal overwinnen.
Ook het kruis tenslotte, is het symbool van het lijden van Christus.

Kleed voor Pasen

Het derde kleed is dat voor de paastijd.
Het hangt aan het kansel vanaf eerste paasdag tot Hemelvaartsdag.
Lichte kleuren zijn hierin verwerkt om de vreugde van de opstanding weer te geven.
De overwinning op de duisternis.
Daarom zijn in dit kleed ook de symbolen verwerkt van Geloof, Hoop en Liefde.
(Het kruis, het anker en het hart)
Kanselkleed Pasen

Kleed voor Pinksteren

Kanselkleed Pinksteren

Het vierde kleed vanaf hemelvaartsdag tot vijf weken erna.
Het bevat overwegend rode en witte tinten.
De ronde opgaande vormen stellen de tongen van vuur voor zoals die in de Bijbel beschreven worden.
Het geheel gaat over in ijlere vormen en tinten om hiermee de heilige geest te symboliseren die alom tegenwoordig is.

Kleed voor alledag

Het vijfde kleed is overwegend groen van kleur.
Het hangt over het kansel in die perioden van het kerkelijk jaar wanneer de andere kleden niet van toepassing zijn.
In het kleed zijn een bloem, een vogel en vissel verwerkt als symbool van de schepping die door de mens (gesymboliseerd door de handen) met zorg omringd moeten worden.
De duif en de vissen zijn beide oude christelijke symbolen.
Kanselkleed Alledag