Kinderen

PalmPasen2011
Het kinderwerk in de gemeente wordt voor een groot deel samen m,et de Vrijzinnig Hervormde Gemeente in Delft georganiseerd.
Een keer in de maand is er een kinderviering voor de kinderen.
Aan het begin van de viering zitten de kinderen bij hun ouders in de kerk. 
Na het welkom en het aansteken van de kaars mogen de kinderen een kleine kaars aansteken die meegaat naar hun eigen ruimte. 
De gemeente zingt de kinderen toe met het lied: Ik zal er zijn voor jou; een prachtig lied waarin zowel de stem van de ouders als van de gemeente als van God te horen is.
In de kindervieringen werken we met Verhalenverteller, een vrijzinnige methode die ontwikkeld is door V-Link. 
We beginnen met het welkom heten van de kinderen en, als er nieuwe kinderen zijn een voorstelrondje. 
Daarna zingen we een vast lied: Door de wereld gaan verhalen… 
Aan de hand van het thema van die keer is er vaak een inleidend gesprekje met de kinderen. 
Dan wordt er een Bijbelverhaal, sprookje, legende, verhaal uit de wereld literatuur of kinderliteratuur verteld bij het thema. 
Aan de hand van vragen gaan de kinderen er nog wat dieper op in en kunnen hun ervaringen met elkaar delen. 
En altijd wordt er iets gemaakt, getekend geknutseld. 
Verhalenverteller is een goede methode die veel houvast geeft, suggesties voor gesprek, verhalen en verwerkingen en die ruimte geeft voor eigen invulling en interpretatie. 
De kindervieringen vinden om en om plaats in de remonstrantse kerk en de Waalse kerk van de vrijzinnig hervormden vlakbij. (zie rooster)
Op Kerstavond is er elk jaar een speciale kinderkerstviering die met de kinderen wordt voorbereid. 
We zingen traditionele en nieuwe kerstliederen, de kinderen hebben een actieve rol in de viering en natuurlijk klinkt er een mooi kerstverhaal. 
We collecteren voor een ezel voor arme boeren in Afrika, een actie van Oxfam/Novib. 
Aan het einde van de viering krijgen alle kinderen een kleinigheidje mee.
De viering is altijd een ongedwongen, gezellig, intiem en vrolijk gebeuren. 
Met Palmpasen zoeken we in de Delftse Hout, op de zaterdag er voor stokken die we gaan versieren.
Tijdens het zoeken wordt er verteld waar de collecte van de volgende dag voor bestemd zal zijn.
De kinderen mogen namelijk collecteren in speciale doosjes die ze zelf maken. 
Aan het begin van de viering op Palmpasen zijn de kinderen aanwezig in de kerk. 
Het lied: Ik zal er zijn voor jou klinkt en daarna gaan de kinderen naar hun eigen ruimte. 
Daar worden de gevonden stokken in een kruis gebonden en krijgen de kinderen zelfgebakken broodhaantjes voor bovenop de stok. 
Met crêpepapier, buxustakjes, een ketting van rozijntjes, nootjes, gedroogde appeltjes e.d. wordt de tak versierd. 
Onder het zingen van een palmpasenlied komen de kinderen later tijdens de viering, in een mooie optocht de kerk weer binnen gelopen. 
De stokken worden voorin de kerk neergezet en de kinderen mogen collecteren. Een feestelijk gebeuren.
Incidenteel wordt er wel eens een vredesmaaltijd of een pannenkoekenfeest georganiseerd.
Alle kinderen zijn welkom, ook voor één keer. 
Wanneer er voldoende kinderen zijn van onder de 6 jaar beginnen we daar een nieuwe groep voor.

Kinder activiteiten


Comments