Nieuws‎ > ‎

Boeken

Geplaatst 27 mei 2015 13:02 door Lieneke Hagenaars-Keus   [ 27 mei 2015 13:02 bijgewerkt door Website Manager ]
Boeken aanwezig op de boekentafel van de kerk in Delft zijn gemerkt met *.
Op de website van de remonstrantse broederschap is meer informatie: www.remonstranten.org. Zoek bij contact,  hoofd, bestellen. Veel is ook via de boekhandel verkrijgbaar of alleen bij het bureau van de remonstranten in Utrecht (plus porto).

 Christa Anbeek, inaugurale rede: “Aan de heidenen overgeleverd. Hoe theologie de 21ste eeuw kan overleven.” 90 pg.  € 11,95.
*Christa Anbeek: “Overlevingskunst. Leven met de dood van een dierbare”. 220 pg. € 18,95.
*Christa Anbeek & Ada de Jong: “De Berg van de ziel. Persoonlijk essay over kwetsbaar leven”. 
230 pg. € 18. 

*Tjaard Barnard & Eric Cossee: “Arminianen in de Maasstad. 375 jaar Remonstrantse Gemeente      Rotterdam”. 300 pg. € 23,50.
Tjaard Barnard & Nelleke Viëtor: ‘’God aan.’’ € 25,-

Christiane Berkvens en Ad Alblas: “Cathechismus van de compassie”. 2010. 144 pg. €17,50.
Christiane Berkvens: ‘’Erfenis Europa. Toekomst van een stervende zwaan’’. 2010. 152 pg. € 19,50.

G. Bloemendaal: Bernier en de Broeders. 1988. € 6,75.

*Aan Mijnke Bosman-Huizinga: ‘’Al doende geloven’’. € 5,- 

Wibren van der Burg. (red). MijnkeBosman-Huizinga en Marius van Leeuwen: ‘’Het vrijzinnig alternatief beproefd.’’ 2006. € 5,-

*Eric Cossee &Niels van Driel & Annemarie Houkes: ‘’Het vrijzinnige web’’.Vrijz.prot. netwerken 1850-1914.196 pg.

*Bert Dicou en Sigrid  Coenradi:” Heilig. Gewoon nu”. 180 pg. € 19,50.
 Bert Dicou & Elza Kuyk. Red. ‘’Als geloof bij jezelf begint. Remonstranten en hun identiteit’’. 2015, €5,-
 Bert Dicou & Johan Goud: ‘’Een mens vol van geest’’. 2008. € 19,90.

*- Ferdinand van Dijk & Joost Röselaers: “Het vrije woord. Religie en politiek in domineesland”.190 pg. €19,50.

 Coot van Doesburgh: 100 liedjes voor iedereen. €12,50
 Coot van Doesburgh: Eigentijdse teksten. Karin bloemen zingt ‘’Licht’’.  Voor 15 wereldmelodieën. €18,-  

 Johan Goud: “Onbevangen. De wijsheid van de liefde’’. 2015, € 15,-
*Johan Goud: ‘’Een Remonstrants centrum voor religie en cultuur. Uytenbogaertcentrum in den Haag’’. 

Antje van der Hoek: ‘’Islam. Populisme en kerkelijke respons.’’ 2012. 96 pg. € 7,-

* Koen Holzapffel: “Alleen de hond leeft in het hier en nu’’. Essay over de toekomst. 2011. 96 pg. €12,50.

*Tessel Jonquière: “Flavius Josephus. Joodse geschiedschrijver in het Romeinse rijk”.
Tessel Jonquière: ’’Naar de markt’’. 2008. € 7,50.

Albert Klok: ‘’Gevangene van Loevestein.’’ 2012. 76 pg.  €14,95.

aan: Prof. M. van Leeuwen, afscheidsbundel: “Kerk en Buitenwereld. Opstellen over de kerk in de samenleving”,  door remonstranten en andere vrijzinnigen. 200 pg.  € 21,50,- 
* Th.M. van Leeuwen & K.Holzapffel: ’’400 jaar remonstrantie. 2010. 192 pg. € 19,90.
 Th. M. van Leeuwen: ‘’Arminius, Arminianen and Europe’’. 320 pg. €75,- 
 Th. M. van Leeuwen: Van feest naar feest. 2004. € 17,50.
 Th.M.van Leeuwen & Maaike de Haaret: ‘’Teksten van mijn leven’’. 2007. € 18,70.

Marita Mathijsen & Henk Eyssens: ‘’Peter de Genestet. Levenslust en stervensmoed.’’ 2011. € 34,50

*Eginhard Meijering: “Geschiedenis van het vroege christendom. Vanaf de jood Jezus van Nazareth tot de Romeinse keizer Constantijn”. 500 pg.  € 29,90 
*Eginhard Meijering: “Wat verbeelden we ons wel. Overwegingen bij Harry Kuitert.” 77 pg. € 9,90.
 
Tom Mikkers: ‘’Religiestress. Hoe je te bevrijden van deze eigentijdse kwelgeest “. 140 pg. €15,50 
Tom Mikkers. ‘’Het voelt echt goed. Spiritualiteit van de verdraagzaamheid’’. 2014. €8,95
Tom Mikkers: ‘’Coming out churches. Dutch edition’’ €14,90

Remonstrantse Broederschap: 
*aan Christa Anbeek bij haar inauguratie. Ds. Greteke de Vries (red.) bundel:“Kunnen we het over God hebben. Remonstranten over hun verborgen geloof”.  65 pg. € 10,-. uitgave Adrem.
Jacobus Arminius & Simon Epicopius: ‘’De Arminiaanse vredeskerk’’. Redevoeringen. 2015.  € 15,-
* ‘’Goddeeltjes’’. 6 deeltjes . Red. Bert Dicou. 648 pg. € 22,-
‘’Een platina liedboek uit de Gouden Eeuw. Dirck Raphaelszoon Camphuysen. Doopsgezind en remonstrant.’’ 2013 (1624). 136 pg. € 16,25
Jop van Zelm van Eldik: ‘’Waar remonstranten kerken’’. 2010. €17,50.
* ‘’Tel uit je winst’’ Beraadsdag. € 6,-
Piet Slis: Biografische naamlijst. 1905-2005. € 30,-
‘’Wederzijds’’. Vlugschrift. 2005. € 8,-
 Mijnke Bosman-Huizinga. Johan Goud, Marius van Leeuwen. (Red.) ‘’Een weg van vrijheid’’.  Remon-strantse belijdenis. Reflecties. 2006. €12,90.
‘’Remonstranten en het universalisme.’’ Vlugschrift 17. 2000. € 5,-
 ‘’Waar komt ons geloof vandaan?’’ vlugschrift 18. € 7,50
 ‘’De lieve vrede’’. Beraadsdag 2007. € 5,-
 ‘’Toekomst van de kerk – kerk van de toekomst’’. Beraadsdag 2008. € 6,-
 Glossy Arminius. 2009.  € 6,50.
 Ds. Greteke de Vries (red.) bundel aan Christa Anbeek bij haar inauguratie: “Kunnen we het over God hebben. Remonstranten over hun verborgen geloof”.  65 pg. € 10,-. uitgave Adrem.

Heine Siebrand & Yvonne Hiemstra. “Voetangels en klemtonen.  A word that breathes distinctly has not the power to die”. 2013. 150 pg. €18,95. 
Heine Siebrand: ‘’Fantoomreligie. Over het spel van gedaanteverwisseling en rolverwisseling.’’ 2015. 186 pg. €24,90.

 Marina Slootmans & Antje van der Hoek: ‘’Zolang er mensen zijn op aarde’’. 2009. € 10,-
 Marina Slootmans & M. van Leeuwen: ‘’Een gering gebeuren – een rijk symbool. De doop’’. € 7,50.

 Simon Vuyk:  ‘’Het einde van de Remonstranten.’’ €14,-

Comments