Nieuws‎ > ‎

Gebed uit de dienst van 28 februari

Geplaatst 8 mrt. 2016 11:31 door Lieneke Hagenaars-Keus
Heer onze God, Gij zijt de God van ons leven. Ons leven en onze tijden zijn in Uw hand. Wij vragen U: wilt Gij ons het vertrouwen geven om ons op de weg te begeven die leidt tot het leven met U; door Jezus Christus, Uw Zoon, onze Heer,
die met U leeft tot in eeuwigheid.

Wij danken U dat Gij ons wilt kennen- beter en dieper dan wij onszelf en elkaar kennen, dat Gij ons wilt aanvaarden op een manier waarop wij onszelf en elkaar niet kunnen aanvaarden.

Om Uw Koninkrijk te vinden zouden wij tot het uiterste moeten gaan.
Wij bidden U om de kracht daartoe. Dat wij ons niet afwenden van U als Gij komt en niet onwillig zijn, maar dat wij doen als Jezus, onze broeder die zichzelf
gegeven en verloren heeft om U te vinden, onze Vader en onze God voor deze wereld en voor alle tijden tot in eeuwigheid.

Overal waar wij gaan wilt Gij aanwezig zijn. Wij danken U voor die aanwezigheid die zo verborgen en zo werkelijk is. Wij leven ervan en leven voor U als wij leven van het water en het brood.

Wij bidden tot U de woorden die Jezus ons heeft geleerd:
Onze vader, die in die hemelen zijt,…

Comments