Nieuws‎ > ‎

Over de predikant 6 december

Geplaatst 1 dec. 2015 08:37 door Lieneke Hagenaars-Keus   [ 1 dec. 2015 08:38 bijgewerkt door Website Manager ]
Dr. E.P. Meijering is emeritus-lector in de theologiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden en eredoctor aan de Universiteit van Heidelberg. In 2008-2009 was hij gasthoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De combinatie van vrijzinnig en orthodox is vrij zeldzaam. Toch maakt dr. E. P. Meijering het waar. Hij is vrijzinnig als hij veronderstelt dat Jezus niet meer is geweest dan een profeet. Door de belijdenis van Nicea-Constantinopel (381) te onderschrijven toont hij zich toch orthodox. 

In een zogenaamde ”lage” christologie is Jezus niet meer dan een prediker Die het om God en Zijn Rijk ging. Het christendom is dan slechts een profetische religie. Het gaat erom dat gelovigen de wil van God doen en verschillen met andere wereldgodsdiensten zijn betrekkelijk.

In een ”hoge” christologie stelt men dat Jezus de eeuwige Zoon van God is. Men concentreert zich juist op het verlossend handelen van God in Jezus. Daarbij komen de verschillen tussen de verschillende godsdiensten veel meer aan het licht.

Dr. Meijering neemt als uitgangspunt voor het antwoord op de vraag ”Wie is Jezus Christus?” de meest kritische veronderstelling, dus een zo laag mogelijke christologie. Maar hoe kan hij dan ooit uitkomen bij de hoge christologische belijdenis van de Vroege Kerk? In ieder geval niet door Jezus te ”vergoddelijken”. Dat hebben geleerden sinds de verlichting als verwijt gemaakt aan het adres van de naar hun mening ”latere” hoge christologie.

De belangrijkste stelling van de emeritus hoogleraar is dat alle spreken over „boven” van beneden komt. „Alle spreken over Godkomt bij mensen vandaan. Wij worden niet door God gebeld, ook mensen in de tijd van de Bijbel niet.”

Dr. Meijering gaf weliswaar toe dat in de Bijbel mensen aan het woord zijn, maar wil tegelijk geloven dat achter dat menselijk spreken over God God Zélf zit. „God onttrekt zich aan wetenschappelijk onderzoek, maar in de christelijke gemeente gelóven we in Hem.
Comments