Nieuws‎ > ‎

Nieuws Archief

Kinder Kerst musical 24 december om 19:30

Geplaatst 23 dec. 2014 12:14 door Website Manager   [ 26 jan. 2015 01:47 bijgewerkt ]

Op de flyer van de december activiteiten van de kerk zijn per abuis twee verschillende tijden vermeld van de kinder kerst musical. De juiste aanvangstijd is 19:30.

Untitled Post

Geplaatst 26 okt. 2014 07:37 door Lieneke Hagenaars-Keus   [ 26 okt. 2014 07:37 bijgewerkt door Website Manager ]

5 juli Causerie over het kerkgebouw
Op zaterdag 5 juli houdt Suzan Daalmeijer een causerie over bouwhistorische bijzonderheden van ons kerkgebouw, waar zij een scriptie over schreef. Wij beginnen om 11.30 uur met een kop koffie of thee, waarna een eenvoudige lunch. Aanmelding bij Els van der Toorn

9 juli Zangavond
Op woensdag 9 juli vindt om 20.00 uur de derde in de reeks zomerse zangavonden plaats in  onze kerk, ditmaal onder het motto: ‘Voortgaan met het nieuwe Liedboek’.
Onder leiding van de cantor Petra Weijers studeren we enkele nieuwe liederen in.
Ook ontbreken ‘oude bekenden’ niet!
Jan J. van den Berg begeleidt de samenzang en geeft enkele orgelsoli.
Het geheel wordt ingeleid door Ds. Eric Cossee

Oriëntatiecursus Remonstranten
Voor nieuwe belangstellenden, maar ook voor hen die hun kennis weer eens willen opfrissen, houdt de predikant op drie maandagavonden in september een oriëntatiecursus over geschiedenis, gedachtegoed en geloofsgemeenschap van de Remonstranten:
-   1 september: Geschiedenis, n.a.v. Arminius Magazine 2010
- 15 september: Gedachtegoed, n.a.v. AdRem special ‘Kunnen wij het over God hebben?’
- 29 september: Geloofsgemeenschap n.a.v. ‘Wij geloven, wát geloven wij?’
Genoemde publicaties zijn gratis verkrijgbaar aan de kerk. De AdRem special kost 10 euro.
Plaats: Consistorie Remonstrantse Kerk
Tijd: van 20.00 – 22.00 uur
Aanmeldingen bij Eric Cossee

Untitled

Geplaatst 15 jan. 2014 10:31 door Lieneke Hagenaars-Keus   [ 9 jun. 2014 05:55 bijgewerkt door Website Manager ]

Paasdienst 20 april
Aan deze dienst, waarin voorgaat Ds. Eric Cossee, wordt muzikale medewerking verleend door Marie-Anne Jacobs, alt, Pieter Lugtigheid, hobo en Jan J. van den Berg, orgel. Gezongen wordt de aria ‘Saget mir geschwinde’ uit het Paasoratorium van J.S. Bach, B.W.V. 249.
Tevens worden nieuwe vrienden welkom geheten.
In de vroeg-christelijke kerk werden in de Paasnacht door de volwassenendoop op belijdenis de nieuwe leden in de kerk opgenomen.
Later werd de bevestiging tot lidmaat op Palmzondag gebruikelijk.

Poortlezingen
Op zondagmiddagen van 15.00 – 16.30 uur in de kerk.
De serie Poortlezingen over ‘De kunst van twijfelen en geloven’ loopt ten einde. Begonnen met een lezing over Sebastiaan Castellio (1515-1563), wiens gelijknamige tractaat uitgangspunt voor deze reeks is, werd deze voortgezet met een drieluik over ‘Lof der twijfel’ van Peter Berger en Anton Zijderveld. De volgende lezing staat nog op het programma:

Slotlezing 11 mei ‘Hoe nodig is het te geloven?’ (Marius van Leeuwen)
Deze vraag stelt Marius van Leeuwen zich in deze Poortlezing, gebaseerd op zijn afscheidscollege als hoogleraar van het Remonstrants Seminarium. 
Hoewel in de moderne tijd geloven geen vanzelfsprekendheid, geen must meer is, blijft de optie ‘geloof’ wel open. Als dan het geloof waar men voor kiest ook maar open blijft: open voor redelijk denken, en voor de mogelijkheid dat de waarheid ook bij anderen is. Dit heeft niets met relativisme te maken. Het is heel goed mogelijk om vol te houden dat de waarheid die jij ziet ‘waarheid-voor-jou’ is  -  niet meer, maar ook niet minder.
Over de spreker: de wieg van Marius van Leeuwen (1947) stond in de Delftse remonstrantse pastorie. Begin jaren 1970 was Marius hier studentenpastor, met een opdracht vanuit onze Gemeente. Marius verheugt zich op een weerzien met zijn vroegere gemeente en geboortestad; laten wij zorgen voor een warme ontvangst

Kring ‘Wij geloven, wat geloven wij?'
Deze kring rondt haar besprekingen af over Frédéric Lenoir, ‘Handleiding voor een evenwichtige geest en een kalm gemoed' op woensdagavond 14 mei, om 20.15 uur bij Willemien de Boer. Inlichtingen bij Eric Cossee.

Meditatiekring ‘Spirituele ontmoeting’
Slotbijeenkomst op de maandagochtend 12 mei, van 10 -11 uur in de consistorie. Wij beginnen met geleide meditatie, lezen en bespreken een tekst en sluiten weer af met geleide meditatie. Dit seizoen werken wij met het mystiek dagboek van Carine Philipse, ‘Jij zing in mij Jouw naam’. Nieuwe deelnemers zijn welkom, inlichtingen bij Eric Cossee. 

Pizzaclub 16-jarigen
Deze club voor ca. 16-jarigen komt weer bijeen op woensdag 14 mei, van 17.30 – 18.30 uur in ‘Little Italy’, Markt 9 A. Inlichtingen bij Eric Cossee.

Kwartaalkring
Volgende bijeenkomst op woensdag 11 juni van 9.45-11.15 uur bij Els van der Toorn. Inlichtingen bij Eric Cossee

Algemene Leden Vergadering 25 mei
Noteert U alvast de datum van de voorjaarsledenvergadering op 25 mei, na afloop van de kerkdienst. De stukken worden U tijdig toegezonden. Het wordt een belangrijke bijeenkomst, waarin het beleid van onze Gemeente voor de nabije toekomst centraal staat.

Delft Fringe
Van vrijdagmiddag 6 juni tot en met zondag 8 juni (1e Pinksterdag) wordt weer het festival ‘Delft Fringe’ georganiseerd. Dit is een festival waarbij artiesten optreden in verschillende locaties in de binnenstad, welke gratis ter beschikking worden gesteld; de toegang is vrij. 

Een nieuwe gastpredikant
In de Pinksterdienst zal voorgaan Pastor C.R.P. Bakker, nog onbekend bij ons maar een aantal jaren al gastvoorganger in de Waalse kerk. In de R@P volgt een nadere introductie van hem.Monumentendagen 2013

Geplaatst 1 sep. 2013 12:54 door Website Manager   [ 25 sep. 2013 11:39 bijgewerkt ]

Op zaterdag 14 en zondag 15 september is het weer monumentendag en natuurlijk neemt onze mooie kerk ook weer deel.
Kom dus langs op zaterdag de 14 september tussen 10 en 17 of op zondag de 15e tussen 13 en 17.

Poortlezingen, de kunst van twijfelen en geloven

Geplaatst 1 sep. 2013 11:59 door Website Manager   [ 10 jun. 2014 03:40 bijgewerkt ]

Op zondagmiddagen van 15.00 – 16.30 uur in de kerk, vrije toegang, een ieder is welkom!

De serie Poortlezingen over ‘De kunst van twijfelen en geloven’ loopt ten einde. Begonnen met een lezing over Sebastiaan Castellio (1515-1563), wiens gelijknamige tractaat uitgangspunt voor deze reeks is, werd deze voortgezet met een drieluik over ‘Lof der twijfel’ van Peter Berger en Anton Zijderveld. De volgende lezingen staan nog op het programma:

16 maart, thema ‘Grenzen van de twijfel’ (Eric Cossee)
In deze derde en laatste lezing van het drieluik over ‘Lof der twijfel’ staat het thema ‘Grenzen van de twijfel’ centraal. 
Er zijn voldoende redenen voor een twijfel aan de twijfel. We kunnen leven met een behoorlijke dosis onzekerheid over onze cognitieve definities van de werkelijkheid (inclusief die van onze religieuze wereldbeschouwing), terwijl we tegelijkertijd in staat zijn met zekerheid morele oordelen te vellen. Een dergelijke zekerheid is gebaseerd op een zich historisch ontwikkelende zienswijze van wat het betekent menselijk te zijn. Schending van fundamentele mensenrechten is van twijfel uitgezonderd.

Slotlezing 11 mei ‘Hoe nodig is het te geloven?’ (Marius van Leeuwen)
Deze vraag stelt Marius van Leeuwen zich in deze Poortlezing, gebaseerd op zijn afscheidscollege als hoogleraar van het Remonstrants Seminarium. 
Hoewel in de moderne tijd geloven geen vanzelfsprekendheid, geen must meer is, blijft de optie ‘geloof’ wel open. Als dan het geloof waar men voor kiest ook maar open blijft: open voor redelijk denken, en voor de mogelijkheid dat de waarheid ook bij anderen is. Dit heeft niets met relativisme te maken. Het is heel goed mogelijk om vol te houden dat de waarheid die jij ziet ‘waarheid-voor-jou’ is  -  niet meer, maar ook niet minder.
Over de spreker: de wieg van Marius van Leeuwen (1947) stond in de Delftse remonstrantse pastorie. Begin jaren 1970 was Marius hier studentenpastor, met een opdracht vanuit onze Gemeente. Marius verheugt zich op een weerzien met zijn vroegere gemeente en geboortestad; laten wij zorgen voor een warme ontvangst!10 juli zangavond uit nieuw liedboek

Geplaatst 6 jun. 2013 05:22 door Website Manager   [ 1 sep. 2013 11:52 bijgewerkt ]

LiedboekSinds 25 mei is er een nieuw liedboek als vervanging van het vorige liedboek uit 1973. 
Om dit heugelijke feit te vieren wordter in het kader van de ‘Vrijzinnige zomerontmoetingen’ op woensdag 10 juli a.s. om 20.00 uur een zangavond georganiseerd ter introductie van het nieuwe Liedboek.
Zingen en bidden in huis en kerk in de Remonstrantse Kerk, Oude Delft 102 (ingang door de poort) te Delft.

De avond wordt ingeleid door Ds Eric Cossee, remonstrants predikant.
De bekende organist Jan J. van den Berg zal de samenzang begeleiden.

Een ieder is welkom – de toegang is vrij.

Poortlezing 14 april: Religiestress

Geplaatst 16 mrt. 2013 04:54 door Lieneke Hagenaars-Keus   [ 6 jun. 2013 05:16 bijgewerkt door Website Manager ]

Deze Poortlezing wordt gehouden door onze vroegere predikant Tom Mikkers, die met zijn boek 'Religiestress' veel stof heeft doen opwaaien. De term is doorgedrongen tot Pauw & Witteman en de NRC en wordt te pas en te onpas gebruikt. Wat is 'religiestress'?
Hoofddoekjes, christelijke homo-therapie en ritueel slachten verhitten de maatschappelijke gemoederen. Het redelijke religieuze spreken en het redelijk spreken over religie zijn steeds ingewikkelder geworden. Dat, gevoegd bij het krimpen van de kerken, levert stress op. In zijn 'zelfhulpboek' en in deze Poortlezing gaat Mikkers in op de vraag 'Hoe je te bevrijden van deze eigentijdse kwelgeest?'

De Poortlezingen vinden van 15.00-16.30 uur plaats in de kerk; toegang vrij, ieder is welkom!

Poortlezingen

Geplaatst 13 sep. 2012 05:39 door Lieneke Hagenaars-Keus   [ 6 jun. 2013 05:17 bijgewerkt door Website Manager ]

Wij zijn ons brein [poster]
Serie van drie rond 'Zijn wij ons brein?' (Dick Swaab)

In zijn boek Wij zijn ons brein komt de befaamde hersenonderzoeker Dick Swaab tot de conclusie, dat onze karaktereigenschappen, talenten en beperkingen al voor een belangrijk deel zijn vastgelegd gedurende de ontwikkeling in de baarmoeder. Ds. Eric Cossee bespreekt  in drie Poortlezingen de morele en religieuze implicaties van het werk van Swaab. 

Moreel gedrag

Op zondag 20 januari staat het thema ‘moreel gedrag’ centraal. Is moreel besef aan de mens gegeven door Gods genade, of berusten onze ethische beslissingen op niets anders dan een willekeurige impuls van een hersenkwab? Moet bij dit alles worden geconstateerd, dat de vrije wil niet meer is dan een ‘plezierige illusie’?

Hersenen en religie

Op zondag 17 februari plaatst Ds. Eric Cossee in de tweede Poortlezing over het werk van Dick Swaab kanttekeningen bij diens ‘neurotheologie’. Voor Swaab is de meest interessante vraag niet of God bestaat, maar waarom zoveel mensen religieus zijn. Komt dit doordat religie een evolutionair voordeel biedt? Of zullen werkelijke vrijheid en humaniteit uiteindelijk zonder keurslijf kunnen van achterhaalde religieuze regels?

Is er niet meer tussen hemel en aarde?

Alle culturen en alle religies kennen het idee van het voortbestaan van ‘iets’ onstoffelijks na ons overlijden. ‘Als je de geest geeft, ga je niet ter ziele, maar is je brein ermee opgehouden’, stelt Swaab. Hoe staat het met bijna doodervaringen en ‘oneindig bewustzijn’? Ds. Eric Cossee stelt deze en dergelijke vragen aan de orde op zondag 17 maart.


Aanvang Poortlezingen: 15 uur 
Plaats: Remonstrantse Kerk, Oude Delft 102 (ingang door de poort) 
Toegang vrij: een ieder is welkom, aanmelding is niet noodzakelijk.

Wijziging kerkdienst 30 september

Geplaatst 13 sep. 2012 01:02 door Lieneke Hagenaars-Keus   [ 6 jun. 2013 05:17 bijgewerkt door Website Manager ]

Op 30 september zal de kerkdienst samen zijn met de Vrijzinnig Hervormden en geleid worden door Ds. Wim Jansen. De kerkdienst zal gehouden worden in de "de Genestetkerk". Dit in verband met een samenloop van omstandigheden waarbij de Vrijzinnig Hervormden zonder kerk zaten en onze predikant (Ds. S. Coenradi) haar enkel gebroken heeft.

Mocht u mensen kennen die geen internet hebben, zou u dit willen doorgeven aan hen?

Iedereen is van harte welkom!

Zomerontmoeting 2012

Geplaatst 19 jun. 2012 11:09 door Website Manager   [ 13 sep. 2012 10:18 bijgewerkt ]

Als deel van de Haagse Zomerontmoetingen zal dinsdag avond 10 juli om 20:00 een lezing worden gehouden in de De Génestetkerk.

U bent van harte welkom op deze zomerontmoeting in de kerk aan de Oude Delft 102. 
Thema: “Het Remonstrantse kerklied tussen gisteren en morgen”. 
Lezing door Eric Cossee afgewisseld met samenzang, begeleid door Jan J. van den Berg. 
Het repertoire loopt van “gouwe ouwe” uit Remonstrantse Liederenbundel van 1943 tot de recente bundel Licht.

1-10 of 15