Nieuws‎ > ‎Nieuws Archief‎ > ‎

Untitled

Geplaatst 15 jan. 2014 10:31 door Lieneke Hagenaars-Keus   [ 9 jun. 2014 05:55 bijgewerkt door Website Manager ]
Paasdienst 20 april
Aan deze dienst, waarin voorgaat Ds. Eric Cossee, wordt muzikale medewerking verleend door Marie-Anne Jacobs, alt, Pieter Lugtigheid, hobo en Jan J. van den Berg, orgel. Gezongen wordt de aria ‘Saget mir geschwinde’ uit het Paasoratorium van J.S. Bach, B.W.V. 249.
Tevens worden nieuwe vrienden welkom geheten.
In de vroeg-christelijke kerk werden in de Paasnacht door de volwassenendoop op belijdenis de nieuwe leden in de kerk opgenomen.
Later werd de bevestiging tot lidmaat op Palmzondag gebruikelijk.

Poortlezingen
Op zondagmiddagen van 15.00 – 16.30 uur in de kerk.
De serie Poortlezingen over ‘De kunst van twijfelen en geloven’ loopt ten einde. Begonnen met een lezing over Sebastiaan Castellio (1515-1563), wiens gelijknamige tractaat uitgangspunt voor deze reeks is, werd deze voortgezet met een drieluik over ‘Lof der twijfel’ van Peter Berger en Anton Zijderveld. De volgende lezing staat nog op het programma:

Slotlezing 11 mei ‘Hoe nodig is het te geloven?’ (Marius van Leeuwen)
Deze vraag stelt Marius van Leeuwen zich in deze Poortlezing, gebaseerd op zijn afscheidscollege als hoogleraar van het Remonstrants Seminarium. 
Hoewel in de moderne tijd geloven geen vanzelfsprekendheid, geen must meer is, blijft de optie ‘geloof’ wel open. Als dan het geloof waar men voor kiest ook maar open blijft: open voor redelijk denken, en voor de mogelijkheid dat de waarheid ook bij anderen is. Dit heeft niets met relativisme te maken. Het is heel goed mogelijk om vol te houden dat de waarheid die jij ziet ‘waarheid-voor-jou’ is  -  niet meer, maar ook niet minder.
Over de spreker: de wieg van Marius van Leeuwen (1947) stond in de Delftse remonstrantse pastorie. Begin jaren 1970 was Marius hier studentenpastor, met een opdracht vanuit onze Gemeente. Marius verheugt zich op een weerzien met zijn vroegere gemeente en geboortestad; laten wij zorgen voor een warme ontvangst

Kring ‘Wij geloven, wat geloven wij?'
Deze kring rondt haar besprekingen af over Frédéric Lenoir, ‘Handleiding voor een evenwichtige geest en een kalm gemoed' op woensdagavond 14 mei, om 20.15 uur bij Willemien de Boer. Inlichtingen bij Eric Cossee.

Meditatiekring ‘Spirituele ontmoeting’
Slotbijeenkomst op de maandagochtend 12 mei, van 10 -11 uur in de consistorie. Wij beginnen met geleide meditatie, lezen en bespreken een tekst en sluiten weer af met geleide meditatie. Dit seizoen werken wij met het mystiek dagboek van Carine Philipse, ‘Jij zing in mij Jouw naam’. Nieuwe deelnemers zijn welkom, inlichtingen bij Eric Cossee. 

Pizzaclub 16-jarigen
Deze club voor ca. 16-jarigen komt weer bijeen op woensdag 14 mei, van 17.30 – 18.30 uur in ‘Little Italy’, Markt 9 A. Inlichtingen bij Eric Cossee.

Kwartaalkring
Volgende bijeenkomst op woensdag 11 juni van 9.45-11.15 uur bij Els van der Toorn. Inlichtingen bij Eric Cossee

Algemene Leden Vergadering 25 mei
Noteert U alvast de datum van de voorjaarsledenvergadering op 25 mei, na afloop van de kerkdienst. De stukken worden U tijdig toegezonden. Het wordt een belangrijke bijeenkomst, waarin het beleid van onze Gemeente voor de nabije toekomst centraal staat.

Delft Fringe
Van vrijdagmiddag 6 juni tot en met zondag 8 juni (1e Pinksterdag) wordt weer het festival ‘Delft Fringe’ georganiseerd. Dit is een festival waarbij artiesten optreden in verschillende locaties in de binnenstad, welke gratis ter beschikking worden gesteld; de toegang is vrij. 

Een nieuwe gastpredikant
In de Pinksterdienst zal voorgaan Pastor C.R.P. Bakker, nog onbekend bij ons maar een aantal jaren al gastvoorganger in de Waalse kerk. In de R@P volgt een nadere introductie van hem.Comments