Nieuws‎ > ‎Nieuws Archief‎ > ‎

Poortlezingen

Geplaatst 13 sep. 2012 05:39 door Lieneke Hagenaars-Keus   [ 6 jun. 2013 05:17 bijgewerkt door Website Manager ]

Wij zijn ons brein [poster]
Serie van drie rond 'Zijn wij ons brein?' (Dick Swaab)

In zijn boek Wij zijn ons brein komt de befaamde hersenonderzoeker Dick Swaab tot de conclusie, dat onze karaktereigenschappen, talenten en beperkingen al voor een belangrijk deel zijn vastgelegd gedurende de ontwikkeling in de baarmoeder. Ds. Eric Cossee bespreekt  in drie Poortlezingen de morele en religieuze implicaties van het werk van Swaab. 

Moreel gedrag

Op zondag 20 januari staat het thema ‘moreel gedrag’ centraal. Is moreel besef aan de mens gegeven door Gods genade, of berusten onze ethische beslissingen op niets anders dan een willekeurige impuls van een hersenkwab? Moet bij dit alles worden geconstateerd, dat de vrije wil niet meer is dan een ‘plezierige illusie’?

Hersenen en religie

Op zondag 17 februari plaatst Ds. Eric Cossee in de tweede Poortlezing over het werk van Dick Swaab kanttekeningen bij diens ‘neurotheologie’. Voor Swaab is de meest interessante vraag niet of God bestaat, maar waarom zoveel mensen religieus zijn. Komt dit doordat religie een evolutionair voordeel biedt? Of zullen werkelijke vrijheid en humaniteit uiteindelijk zonder keurslijf kunnen van achterhaalde religieuze regels?

Is er niet meer tussen hemel en aarde?

Alle culturen en alle religies kennen het idee van het voortbestaan van ‘iets’ onstoffelijks na ons overlijden. ‘Als je de geest geeft, ga je niet ter ziele, maar is je brein ermee opgehouden’, stelt Swaab. Hoe staat het met bijna doodervaringen en ‘oneindig bewustzijn’? Ds. Eric Cossee stelt deze en dergelijke vragen aan de orde op zondag 17 maart.


Aanvang Poortlezingen: 15 uur 
Plaats: Remonstrantse Kerk, Oude Delft 102 (ingang door de poort) 
Toegang vrij: een ieder is welkom, aanmelding is niet noodzakelijk.
Comments