Predikant

ds Eric Cossee

Eric Cossee
Vanaf 1 mei 2012 is ds Eric Cossee de predikant van de Remonstrantse gemeente Delft. Eric Cossee typeert zichzelf als 'Predikant onder de kansel'. In een begeleidende brief bij zijn acceptatie stelde hij zichzelf als volgt voor:

Als ‘dienstdoend emeritus’ wil ik graag nog een tijd lang mijn expertise dienstbaar maken aan de Gemeente. Predikant zijn is geen zaak van kantooruren of dienstjaren, maar van voortgaande beschikbaarheid. Dit houdt niet met je 65e op. Daarom grijp ik graag de gelegenheid aan die Delft mij biedt, temeer daar deze Gemeente niet alleen nostalgische gevoelens bij mij oproept, maar vooral fascinatie door haar boeiende mix van traditie en moderniteit.

Naast mijn werk liggen mijn interesses vooral in de sfeer van cultuur: muziek, literatuur, geschiedenis en bouwkunst. Daarnaast zwem en fiets ik graag en ben ik een verwoed wandelaar. Mijn vrouw Frederike en ik delen onze interesses in historisch onderzoek (remonstrantica, met name De Génestet). Op het spoor van de theologie werd ik gezet door dr. H.J. Heering, die catechisatie gaf op mijn middelbare school, het Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag. Ofschoon ik, met De Génestet, deze studie ‘onbegrijpelijk dom en droog’ vond, voelde ik mij in de praktijk van het predikantschap als een vis in het water.

Daarnaast, dank zij de liefde voor de kerkgeschiedenis, kon ik mijn proefschrift voltooien over Abraham des Amorie van der Hoeven, de leermeester van De Génestet. Hierdoor kwam voor mij een wetenschappelijke loopbaan in het vizier. Naast mijn predikantschap in Rotterdam (waar ik ook studentenpredikant was) ben ik achttien jaar bijzonder hoogleraar geweest in Groningen, in de ‘Geschiedenis en beginselen van het Unitarisme’. Het unitarisme, de meest radicale stroming in de vrijzinnigheid, maakte dat ik qua theologische ligging ben opgeschoven van gematigd orthodox naar ultra vrijzinnig.

Bronnen van inspiratie zijn voor mij, naast de studie, het samen musiceren (koorzang, het op de piano begeleiden van andere instrumentalisten); het direct menselijke contact in het pastoraat en de interactie in het groeps - en kringenwerk. Ook de saamhorigheid in de kerkdienst is voor mij heel stimulerend. Als predikant beschouw ik mijzelf als een generalist en ga ik voor de klassieke lijn. Graag sta ik open voor innovatie en revitalisatie van onze geloofsgemeenschap. Ik voel mij het meest op mijn plaats niet op, maar onder de kansel, tussen de mensen en in de branding van de maatschappij.

Eric Cossee

Gastpredikanten

Naast onze vaste predikant worden er ook diensten geleid door gastpredikanten.
Hieronder vindt u een aantal van de gastpredikanten met extra informatie over deze personen.
Comments