Wat zijn remonstranten

Remonstranten zijn een toevluchtskerk
Mensen die zich niet meer thuis
voelden bij de kerk van hun jeugd hebben door de eeuwen heen een kerkelijk onderkomen bij de Remonstranten gevonden. Hervormden, gereformeerden en katholieken vormen het merendeel van de Remonstranten. Voor hen is het begrip “vriend” in leven geroepen. Zij hoefden zich niet van hun oude kerk af te keren en konden zich wel al aansluiten bij hun nieuwe vondst. Tweederde van alle Remonstranten zijn niet van huis uit remonstrants.

Remonstranten zijn denkend gelovigen
Zij hebben de Verlichting ten volle meegemaakt. De rationele inslag blijft, ook nu. Wij willen begrijpen wat we geloven. Een goede, uitdagende doordachte preek wordt op prijs gesteld. Maar geloven en denken gaat vaak niet goed samen. Daarom weten Remonstranten vaak niet goed wat ze nu geloven. Dat zorgt dat we geen dogma’s hebben en dat we tolerant zijn voor mensen met afwijkende inzichten. Als we er maar over kunnen praten.

Remonstranten zoeken spiritualiteit
Ondanks onze wereldsheid en rationaliteit willen we graag iets van het “hogere” ervaren. Dat halen we niet alleen uit diensten rondom bijbelverhalen, maar ook uit de cultuur waarin we leven: gedichten, beeldende kunst, meditatie, andere geloofsrichtingen. -Kenmerkend voor de tolerantie is dat Remonstranten open staan voor andere vormen van spiritualiteit, anders dan we zelf gewend zijn.

Remonstranten zijn sociaal
We weten misschien niet zo goed wat of wie God is, we weten wel dat we goed voor elkaar moeten zorgen om de aarde een leefbare plaats te maken. Daarom zijn we intern sociaal gericht, binnen de gemeente. En ook extern door vrijwilligerswerk en vaak ook door een progressieve kijk op de wereld. Zo waren wij vroeg met vrouwelijke predikanten, namen wij politiek stelling tegen de kruisraketten en zijn wij wereldwijd het eerste kerkgenootschap dat mensen van gelijk geslacht in de echt verbindt.