Organisatie

De remonstrantse gemeente Delft is een van de 47 kerkelijke gemeenten, waarvan één in het buitenland, namelijk in Friedrichstadt in Noord-Duitsland. De jongerengemeente Arminius, die in 1997 is opgericht, bestaat uit jongeren uit het gehele land.


De Remonstrantse Broederschap heeft ruim 6.000 leden en vrienden en een ruime kring van belangstellenden. Doopleden kent de Remonstrantse Broederschap niet. Kinderen en volwassenen die in een remonstrantse gemeente worden gedoopt, worden niet automatisch als lid beschouwd.

Leden, vrienden en belangstellenden zijn zij die er als zodanig voor kiezen bij de Remonstrantse Broederschap te willen behoren. Leden zijn zij die hun instemming met de Beginselverklaring hebben betuigd. Vrienden zijn zij die betrokken zijn bij de gemeente, maar niet de beginselverklaring ondertekend hebben.


Afgevaardigden van de gemeenten vormen, samen met vertegenwoordigers van het Convent van Predikanten, de Algemene Vergadering van Bestuur. Zij komt eens per jaar bijeen. Jaarlijks vindt ook een Algemene Vergadering van Beraad ('Beraadsdag') plaats waar belangrijke theologische en maatschappelijke thema's worden besproken.

Het dagelijks bestuur van de broederschap is opgedragen aan de 'Commissie tot de Zaken', aangeduid met 'CoZa'. De landelijke organisatie kent een aantal deelverbanden die zich met specifieke taken bezig houden.

 

Overkoepelende site Remonstranten

Meer informatie over remonstranten op landelijk niveau is hier te vinden: http://www.remonstranten.org/

 

Landelijk bureau

Nieuwegracht 27A 
3512 LC Utrecht 
tel. +31 30 231 69 70 
fax +31 30 231 10 55 
info@remonstranten.org

meer informatie: http://www.remonstranten.org/site/index.php?page=contact_landelijk_bureau